สืบจากขยะ
ใครกันที่ต้อง
รับผิดชอบ!
สืบจากขยะ
ใครกันที่ต้อง
รับผิดชอบ!

กรุณาเเกะพลาสติก
เพื่อหาร่องรอยคนผิด!

สืบหาที่สุดของเเบรนด์
จอมสร้างขยะของโลกเเละไทย
สืบหาที่สุดของเเบรนด์
จอมสร้างขยะของโลกเเละไทย
ไปเที่ยวธรรมชาติครั้งไหน
ต้องเคยเจอในสิ่งเเวดล้อม
ไปเที่ยวธรรมชาติครั้งไหน
ต้องเคยเจอในสิ่งเเวดล้อม